Pasoš preduzetničkih veština

19.01.2018. Send to friend Printer-friendly version

Ispit za sticanje sertifikata

 

Pasoš preduzetničkih veština – PPV (Entrepreneurial Skills Pass – ESP)¸ predstavlja međunarodni način sticanja kvalifikacija i dobijanja sertifikata koji služi kao potvrda da su učenici koji su prošli program Učenička kompanija u svojoj srednjoj školi, usvojili neophodno znanje, veštine i kompetencije potrebne za započinjanje sopstvenog biznisa ili za uspešno pronalaženje zaposlenja.

 

Sam Pasoš dobijaju učenici koji polože ispit na kraju procesa, a da bi stekli uslov za polaganje ispita potrebno je da u toku školske godine popune dva upitnika za samoprocenu koji su na srpskom jeziku: na samom početku programa Učenička kompanija popunjava se prvi upitnik koji je trenutno “otključan” za popunjavanje; po završetku programa popunjava se drugi upitnik (biće dostupan od aprila do juna 2018. godine). Po popunjavanju drugog upitnika svaki učenik moći će da preuzme sertifikat koji pokazuje razvoj kompetencija koje je stekao u tokom rada u učeničkoj kompaniji.

 

Informacije za učenike

 

Svi učenici okupljeni u učeničkim kompanijama, ukoliko nisu to uradili do sada, treba da se registruju na sajtu https://self.entrepreneurialskillspass.eu/sr koji je namenjen učenicima. Nakon registracije, potrebno je da se uloguju ponovo i popune prvi upitnik za samoprocenu koji je trenutno dostupan.  Drugi upitnik će biti dostupan tek od aprila, a informacije će biti poslate svim registrovanim učenicima na mejl. Molim vas da skrenete pažnju učenicima da zabeleže negde šifru svog naloga kao i sa kojom mejl adresom su se registrovali.

 

 

Za dodatna pitanja i komentare, možete nas kontaktirati svakog radnog dana između 9 i 17 časova na broj telefona 011 32 87 701 ili slanjem mejla na dostignuca.mladih@ja-serbia.org

Događaji