Rešite dilemu - Takmičenje iz Poslovne etike

26.03.2012. Send to friend Printer-friendly version

Konkurs produžen do 06. maja 2012.


 

I ove školske godine organizacija Dostignuća mladih u Srbiji organizuje takmičenje u pisanju eseja za sve učenike koji učestvuju u programu Poslovna etika (Business ethics).

Zadatak je napisati sastav od maksimum 500 reči, koji predstavlja rešenje date etičke dileme. Dakle, Vaš esej ne treba da bude nastavak ove priče, već je cilj da analizirate sitaciju i date svoj predlog rešenja  (analiza, argumenti, donošenje odluka, posledice...)

Etičku dilemu preuzmite OVDE.

 

 

 

Kriterijumi za ocenjivanje:

- Da li sastav pokazuje razumevanje važnosti dobre poslovne etike?
- Da li sastav sadrži rešenje etičke dileme koje je zasnovano na jakim argumentima?
- Da li je sastav originalan u pogledu analize i kompozicije?
- Da li je sastav čitljiv i napisan u skladu sa gramatičkim i pravopisnim pravilima?

Pravo učešća na konkursu imaju svi srednjoškolci koji su u programu Dostignuća mladih. Sastavi se šalju na elektronsku adresu office@ja-serbia.org najkasnije do 06. maja 2012. godine. Svaki učesnik takmičenja ima pravo da pošalje samo jedan sastav.

 

Pored sastava, potrebno je da svaki učenik pošalje i sledeće podatke:

- ime i prezime
- e-mail adresa i broj telefona 
- naziv škole 
- mesto prebivališta

 

Ime pobednika ovog takmičenja biće objavljeno 15. maja 2012. godine na našem web sajtu, a nagrada za najbolji esej će biti uručena 25. maja u okviru Takmičenja najboljih učeničkih kompanija Srbije.

 

Svim učenicima koji se prijave na konkurs želimo mnogo sreće!

Događaji