Vizija i misija

Vizija

Kreirati preduzimljivu generaciju otvorenu za promene, osnaženu i spremnu za suočavanje sa budućnošću, koja razmišlja izvan okvira svoje trenutne situacije i koja aktivno učestvuje u svim segmentima savremenog života povećavajući svoje mogućnosti pri zapošljavanju.

Misija

 

Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji razvija i implementira ekonomske obrazovne programe za mlade ljude kroz partnerstvo između biznisa i obrazovnog sistema.  DMuS kroz svoje programe približava stvarni svet biznisa mladim ljudima i razvija njihove potencijale.