Volonteri

 

Kako uskladiti želje i potrebe? Šta je to investicija? Zar ne biste voleli da Vas je neko naučio ovim stvarima dok ste odrastali?

 

Poslovni volonteri čine srce Dostignuća mladih. Uz Vašu podršku, inspirišemo mlade da prepoznaju svoje potencijale, pomažemo im da rukovode finansijama i osnivaju kompanije. Vaše učešće je ono što čini životna dostignuća mogućim, za buduće zaposlene, potrošače i lidere.

Kroz biznis mentorski program mladi ljudi imaju jedinstvenu priliku da upoznaju ljude iz stvarnog poslovnog sveta koji mogu da im posluže kao uzori u njihovom daljem razvoju i stvaranju.

Mentorska podrška programima, uključuje posete biznis volontera/mentora školama i organizaciju predavanja na predložene teme, ali i učešće predstavnika poslovnog sektora na specifičnim događajima koji se organizuju u okviru sprovođenja programa širom Srbije. Dostignuća mladih raspolaže priručnicima za mentore prilikom pripreme predavanja, dok mentori/poslovni volonteri na događajima dobijaju precizna uputstva pre početka samog događaja. 

 

Postanite volonter.

Kontakt

Vojvode Hrvoja 28
11000 Beograd
Srbija
dostignuca.mladih@ja-serbia.org

Tel/fax: +381 11 3287 701