Petu godinu za redom, organizacija „Dostignuća mladih u Srbiji“ u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti raspisuje konkurs za studente za izradu idejnog skulptorskog rešenja nagrade

 

„PREDUZETNIKUS“

 

koja će se dodeljivati za doprinos i zasluge u razvoju preduzetničkog obrazovanja u Srbiji, i to: najboljem nastavniku, najboljem poslovnom volonteru i najboljoj učeničkoj kompaniji u ovoj školskoj godini.

 

Pravo učešća na ovaj konkurs imaju svi studenti osnovnih ili master studija na Odseku primenjeno vajarstvo Fakulteta primenjenih umetnosti.

 

Potrebno je da svi učesnici konkursa predaju model 1:1 u nekom prelaznom vajarskom materijalu (gipsu, glini, terakoti, vosku, parafinu, i sl.) i na najbolji način dočaraju izgled buduće nagrade.

 

Predviđeno je da nagrada bude ne veća od 25 cm a ni manja od 15 cm, po najvećoj dimenziji. Pored modela, skulptorskog rešenja nagrade, poželjno je priložiti i druge priloge (crteže, foto-montaže, tekstualni prilog i sl.).

 

Svaki student može da preda/ponudi do tri različita rešenja.

 

Rok za podnošenje konkursnih radova je petak, 19. april 2019. godine, do 12h u nastavničkoj zbornici na Odseku primenjeno vajarstvo.

 

Organizator konkursa će dodeliti jednu nagradu u iznosu od 30.000,00 dinara studentu čije skulptorsko rešenje bude izabrano.

 

Nagrađeno skulptorsko rešenje biće realizovano u četiri do pet primerka o trošku poručioca. Nagrađeni autor ima obavezu da vrši nadzor nad realizacijom i da lično izvrši finalnu doradu na svim skulpturama, ukoliko to bude potrebno.

 

Pogledajte kako su izgledala predložena rešenja prošle godine i koji rad je odneo pobedu OVDE