U svakom detetu krije se veliki potencijal. Pomozite nam da omogućimo deci da otkriju i razvijaju svoje potencijale!

Vašim finansijskim doprinosom preduzetničkom obrazovanju podižete svest o važnosti i neophodnosti učestvovanja poslovnog sektora u procesu obrazovanja i pripremanju mladih za aktivnu ulogu u savremenoj ekonomiji zasnovanoj na principima inovativnosti i preduzetničke inicijative.

Hvala vam!!!