Programi Dostignuća mladih za srednje škole mogu da se sprovode kao deo kurikuluma u svim školama koje imaju predmet Preduzetništvo ili kao vannastavna aktivnost u ostalim školama svih obrazovnih profila, u okviru zakonom definisane proširene delatnosti škola.

Svi programi bazirani su na aktivnom učenju, a nastavni materijali i učešće u praktičnim aktivnostima poput takmičenja su besplatni za učenike i nastavnike.

Programi Dostignuća mladih u Srbiji akreditovani su od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nalaze se u Katalogu odobrenih programa Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod brojem 1114. 

 Naziv programa Uzrast učenikaTrajanje programa 
 Učenička kompanija sa Primenjenom ekonomijom15-19 godina 20 nedelja (ukupno 60 sati) 
 Osiguraj svoj uspeh15-19 godina 3 nedelje (ukupno 5 sati) 
 Titan 15-19 godina7 nedelja (ukupno 10 sati) 
 Biznis etika 15-19 godina7 nedelja (ukupno 10 sati) 
 Preduzetništvo bez granica16-19 godina 12 nedelja (ukupno 30 sati) 

Učenička kompanija sa Primenjenom ekonomijom 

Učenička kompanija je obrazovni program koji omogućava učenicima da budu uključeni u razvoj i vođenje sopstvenih kompanija, sa realnim proizvodima i uslugama, kao i da upravljaju zarađenim novcem za vreme trajanja njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Program se zasniva na principu učenje kroz rad – učenici kroz nastavni plan, pod nadzorom obučenih nastavnika mentora, stvaraju kompaniju, razvijaju je i zatvaraju u toku jedne školske godine. 

Učeničke kompanije formiraju se na početku školske godine i tokom trajanja programa učenici prolaze sve faze rada stvarne kompanije:

  • Definisanje organizacione strukture u kompaniji, podela uloga/zanimanja unutar članova tima,
  • Odabir proizvoda ili usluge i modela poslovanja,
  • Ispitivanje tržišta, sastavljanje biznis plana, izrada proizvoda/usluge, kreiranje marketing strategije, promocija proizvoda i poslovanja, komunikacija sa partnerima kompanije i potrošačima,
  • Izlaganje i prodaja na takmičenjima, školskim i lokalnim događajima,
  • Zatvaranje kompanije i svođenje finansijskog stanja.

Kako bi obezbedili uspešno poslovanje svojih kompanija, učenici su podstaknuti da ostvaruju interakciju sa poslovnim sektorom, potencijalnim kupcima, institucijama i civilnim sektorom, istovremeno promovišući svoj rad i zajednicu u širem kontekstu od škole.Kroz program Učenička kompanija, učenici pored toga što stiču znanja o mehanizmima pomoću kojih funkcioniše biznis, uče i o tržišnoj ekonomiji u Srbiji i koristi koju ona donosi.

Iako je osnovna ideja ovog programa podsticanje preduzetničkog duha i finansijske pismenosti, a najvažniji željeni rezultat programa otvaranje mogućnosti samozapošljavanja i zapošljivosti mladih, ovaj program doprinosi i ličnom razvoju učenika. 

Dostignuća mladih u Srbiji organizuje četiri regionalna takmičenja učeničkih kompanija širom zemlje na kojima se kompanije takmiče za mesto u nacionalnom finalu gde se kasnije bore za zvanje najbolje učeničke kompanije Srbije. Svake godine najbolja učenička kompanija Srbije odlazi na evropsko takmičenje gde odmerava snage sa vršnjacima – najboljim učeničkim kompanijama iz trideset evropskih zemalja. Učeničke kompanije iz Srbije takođe imaju priliku da učestvuju i na međunarodnim sajmovima u organizaciji Junior Achievement Europe koji se realizuju u različitim gradovima Evrope.

Takmičenja na regionalnom i nacionalnom nivou nalaze se na zvaničnom Kalendaru takmičenja i smotri Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom Smotra učeničkih kompanija Srbije

Generalni direktorat za preduzeća Evropske komisije (European Commission Enterprise Directorate General) prepoznao je ovaj program kao najbolji metod preduzetničkog obrazovanja za učenike. 

Titan 

Titan program predstavlja interaktivnu kompjutersku simulaciju u kojoj se donose kritične ekonomske i menadžment odluke. Kroz simuliranu konkurentsku situaciju na tržištu, timovi srednjoškolaca stavljaju se u ulogu preduzeća koja donose određene poslovne odluke: određuju cene svojih proizvoda, nivo proizvodnje, budžete za marketing, istraživanje i razvoj, i određuju koliko će da investiraju u proširenje kapaciteta. Sve odluke se unose u računarski program koji, polazeći od ugrađenih parametara, formuliše izveštaje o stanju na tržištu i poziciju svakog od rivalskih timova‐preduzeća. Cilj ove simulacije je da se u okviru strateške kompjuterske igre ostvare najveći mogući profiti, prodaja i tržišno učešće. Program ima nacionalno, evropsko i svetsko takmičenje. Video uputstvo za učesnike možete pronaći OVDE a probnu simulaciju igre OVDE.

.

Biznis etika 

Ovaj program izučava etičko donošenje odluka i predstavlja pripremu za zapošljavanje i učešće na globalnom tržištu. Učenici saznaju kako da prepoznaju i analiziraju teoriju, terminologiju i koncepte, primene veštine i procene etičko donošenje odluka. Izučavaju uverenja, etički kodeks, etiku zaposlenih, etiku u odnosu na pravila, organizacionu i ličnu etiku kao i teorije o društvenoj odgovornosti. Cilj programa je razvijanje veština analize informacija, kategorizacije podataka, donošenje odluka, usmene i pismene komunikacije, javnog nastupa, čitanja radi razumevanja i razumevanja potrebe za uzajamnim poštovanjem.

Kao takmičenje u okviru ovog programa, jednom godišnje Dostignuća mladih raspisuje nacionalni konkurs za najbolji esej koji predstavlja odgovor na postavljenu etičku dilemu.

Preduzetništvo bez granica

Preduzetništvo bez granica je program koji podučava o vrednostima evropske trgovine a kod učenika razvija praktične veštine neophodne za funkcionisanje na međunarodnom tržištu.

Ovaj program vode učenici, a cilj je uspostavljanje trgovinskih veza između dve škole locirane u istim ili različitim zemljama. Kompanije iz realnog biznisa mogu da sponzorišu program, a njihovi zaposleni da budu konsultanti učenicima. Internet sajt programa Preduzetništva bez granica je na raspolaganju učeničkim kompanijama iz cele Evrope i pomaže njihovom međusobnom povezivanju. Učeničke kompanije putem ovog sajta mogu da reklamiraju svoje kompanije, proizvode i usluge, kao i da se upuste u zajedničku poslovnu avanturu sa vršnjacima iz drugih zemalja.