Izvršni direktor

Darko Radičanin

darko.radicanin@ja-serbia.org
Menadžer komunikacija

Marija Miličković

marija.milickovic@ja-serbia.org
Referent za implementaciju programa

Nemanja Glavinić

nemanja.glavinic@ja-serbia.org
Referent za razvoj programa

Ksenija Milić

ksenija.milic@ja-serbia.org
Referent za operativne poslove

Nenad Pantović

nenad.pantovic@ja-serbia.org
Asistent administracije i finansija

Tamara Jovanović

tamara.jovanovic@ja-serbia.org
Asistent na programu

Marko Stanković

marko.stankovic@ja-serbia.org
Koordinator onlajn programa

Stefan Veličković

stefan.velickovic@ja-serbia.org
Referent za finansije i administraciju (na porodiljskom odsustvu)

Marijana Đorđević

marijana.djordjevic@ja-serbia.org
Asistent finansija i administracije (na porodiljskom odsustvu)

Aleksandra Malinović

aleksandra.malinovic@ja-serbia.org