U saradnji sa Evropskim institutom za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology), nacionalne kancelarije mreže Junior Achievement realizovaće 20 treninga za 600 učenica srednjih škola, a pored Srbije, u ovom projektu učestvuju Bugarska, Litvanija, Grčka i Rumunija.

U većini evropskih zemalja, a naročito u istočnoj Evropi i mediteranskom regionu, očigledan je nedostatak kulture digitalnog preduzetništva, a broj muškaraca koji se školuju u IKT sektoru je 4 puta veći od broja žena. Cilj ovog projekta je da osnaži devojčice kroz razvoj njihovih digitalnih i preduzetničkih veština, doprinoseći tako i sprovođenju evropskog Akcionog plana u oblasti digitalnog obrazovanja.

Organizacija Dostignuća mladih realizovaće četiri treninga za učenice, i to od juna do decembra 2019. godine.