Kroz program “učenička kompanija” upoznao sam se sa osnovnim principima rada jedne kompanije, sa osnovnim finansijskim indikatorima uspešnosti poslovanja, šta u praksi znače timski rad i profesionalna odgovornost. Kroz aktivizam u Alumni klubu, naučio sam kako da prepoznam prave prilike i prave ljude. Naučio sam šta znači biti lider i da preduzetnik ne mora da bude samo neko ko je pokrenuo svoju firmu, već da je preduzetništvo stanje uma.