Partneri

 

Cilj organizacije Dostignuća mladih je uspostavljanje partnerstva između poslovnog sektora i edukatora, u okviru koga svi oni rade zajedno kako bi inspirisali mlade ljude da sanjaju velike snove i dostignu svoje potencijale. 

Većina mladih u Srbiji nije povezana sa biznisom i nedostaje im uzor u tom domenu koji bi ih inspirisao da uspeju u životu – organizacija Dostignuća mladih u Srbiji popunjava tu prazninu uz Vašu pomoć.  

Vi možete pomoći tako što ćete imati aktivnu ulogu u pripremanju i inspirisanju mladih Srbije da  postanu vredni članovi ovog društva. Implementacija programa obavlja se uz pomoć poslovnog sektora koji je u prilici da kroz mentorstvo, predavanja i učešće na takmičenjima, aktivno učestvuje u procesu obrazovanja mladih. Takođe, realizaciju programa kako u svetu tako i u Srbiji u najvećoj meri finansijski podržava upravo poslovni sektor.

 

Informacije o sponzorstvu programa

 

Informacije o mentorstvu u okviru programa

 

Kontakt

Vojvode Hrvoja 28
11000 Beograd
Srbija
dostignuca.mladih@ja-serbia.org

Tel/fax: +381 11 3287 701


http://www.bbs.edu.rs/http://zamislizivot.org/                             

 

podsetnik: svaki logo mora da ima website link doticne organizacije da bi se pojavio na sajtu