Projekat DUAL osmišljen je da unapredi rad srednjih stručnih škola u tri zemlje regiona sa sličnim obrazovnim nasleđem, povezujući model učeničke kompanije sa stručnim i opštim predmetima, a sa ciljem bolje pripreme učenika za tržište rada. Projekat finansira Evropska unija kroz program Erasmus+.

Program Učenička kompanija omogućava kombinovanje različitih sadržaja i oblika rada, podrazumeva uključivanje privrede kao i aktivno učešće učenika u proces rada i učenja. Primenom ovog programa i povezivanjem sa praktičnom nastavom u srednjim stručnim školama učenici usvajaju znanja iz struke za koju se školuju, povezuju oblasti iz drugih predmeta (matematika, srpski jezik, itd.) ali i razvijaju veštine koje nisu obuhvaćene nijednim predmetom (kreativnost, timski rad, preuzimanje inicijative, realizacija ideje, odgovornost, itd.).

Kreiranjem modula Enterpreneurship and Enterprise, nastavnicima stručnih i opštih predmeta biće predstavljen model koji se zasniva na metodologiji učeničke kompanije kao kros-kurikularnog modela koji povezuje teorijska znanja (predmete) sa praktičnim (praktična nastava i praksa). Ovaj modul ponudiće srednjim stručnim školama model koji učenike osposobljava za struku ali i osamostaljuje da o izabranoj struci razmišljaju i u kontekstu samozapošljavanja, tj. pokretanja sopstvenog posla.

Najznačajnija karika u procesu kreiranja modula jesu nastavnici – tim nastavnika u dve srednje stručne škole, u Ljubljani i Arilju, razvijaće i sprovoditi modul u prvoj godini projekta, a u narednoj godini pridružiće se i škole iz Beograda i Bukurešta.

Tokom trajanja projekta biće razvijena platforma čiji cilj je da na jednom mestu obuhvati sve podatke u vezi sa programom Učenička kompanija (poput registracije škola, nastavnika mentora, učeničkih timova, itd.). Platforma je zamišljena kao alat koji se koristi za praćenje realizacije programa u srednjim školama i merenje rezultata.

Projekat je završen u avgustu 2019. godine, više informacija o postignutim rezultatima možete pronaći OVDE.

 

 

Pročitajte izveštaj sa međunarodnog treninga održanog u Temišvaru u okviru ovog projekta

Pročitajte kvartalne biltene o toku ovog projekta