Svi učenici koji u ovoj školskoj godini učestvuju u programu Učenička kompanija kao i u programu iz Socijalnog preduzetništva imaće priliku da popunjavaju upitnike za samoprocenu u okviru Pasoša preduzetničkih veština i na taj način se kvalifikuju za polaganje ispita na kraju školske godine. Prvi upitnik za samoprocenu je otvoren i učenici mogu da ga popune do kraja februara. On je obavezan korak kako bi učenik obezbedio pravo da polaže ispit na kraju školske godine. Nakon regionalnih takmičenja u martu, učenike očekuje i drugi upitnik za samoprocenu. Završni ispit će moći da rade samo oni učenici koji su popunili oba upitnika za samoprocenu.

Srednjoškolci iz različitih krajeva Srbije imaju priliku da polažu ispit i dobiju međunarodni sertifikat – Pasoš preduzetničkih veština – koji potvrđuje da su usvojili neophodno znanje, veštine i kompetencije potrebne za zaposlenje ili samozaposlenje. Ovi učenici će uz Pasoš preduzetničkih veština (PPV) imati brojne prednosti u nastavku svog školovanja, pri ulasku u poslovni svet ili započinjanju sopstvenog biznisa.

Pasoš preduzetničkih veština (Entrepreneurial Skills Pass) je zajednička inicijativa organizacije Junior Achievement Europe i Evropske komisije koja svake godine uključi više desetina hiljada srednjoškolaca iz 30 evropskih zemalja. Cilj ove inicijative je da pokaže koliki uticaj ima preduzetničko učenje na sticanje veština i znanja kod mladih ljudi.

Pre polaganja ispita za dobijanje PPV, učenici popunjavaju upitnik za samoprocenu, i to u dva u navrata: na početku i na kraju učešća u programu Učenička kompanija. Dosadašnji rezultati su pokazali da su učenici nakon iskustva vođenja učeničke kompanije kreativniji, snalažljiviji, poseduju više samopuzdanja, a preuzimanje kako odgovornosti tako i inicijative je na višem nivou.

Za sve dodatne informacije možete da kontaktirate Marka Stankovića na marko.stankovic@ja-serbia.org ili 011 3287 701