Alumni klub organizacije Dostignuća mladih u Srbiji svake godine okuplja sve više članova. Dok zajedno gledamo u budućnost, ono čega se često i rado sećamo jesu – njegovi počeci. Osnivanje DMuS Alumni kluba omogućilo nam je da održimo kontakt sa generacijama polaznika naših programa, da se zajedno razvijamo i napredujemo i da se radujemo međusobnim poslovnim uspesima.

Naš današnji sagovornik je Dejan Marković koji gradi uspešnu karijeru u telekomunikacionoj industriji, u kompaniji Telenor. Na samom početku svog poslovnog puta, CV je obogatio preduzetničkim DMuS programima i radom na okupljanju, vođenju i organizovanju naše Alumni zajednice. U nastavku, uživajte u odgovorima koje je Dejan dao na pitanja iz našeg #JAAlumni leksikona.

1. Kako je počela tvoja saradnja sa organizacijom Dostignuća mladih u Srbiji?

Prvi kontakt sa organizacijom Dostignuća mladih u Srbiji desio se u gimnazijalskoj klupi, na početku školske 2008/09. godine. Tada su nam profesori-mentori predstavili program “učenička kompanija” kao novu vannastavnu aktivnost. Već na tom uvodnom okupljanju bio sam siguran da je osnivanje i vođenje učeničke kompanije avantura u koju želim da se upustim. Godinu dana kasnije, ta odluka me je povela u osnivanje Alumni kluba (JA Alumni Serbia) i tada zapravo počinje prava saradnja sa Dostignućima.

2. Po čemu pamtiš ovo iskustvo, da li je na neki način doprinelo razvoju tvoje karijere?

Iskustvo stečeno tokom višegodišnjeg vođenja našeg Alumni kluba otvorilo mi je vrata lokalnog i međunarodnog aktivizma i povezalo me sa mladima iz celog sveta. Ostaje upamćeno po nesebičnom deljenju pojedinačnog i kolektivnog znanja sticanog kroz jedan vek postojanja naše globalne organizacije. Pamtim mnogo fantastičnih formalnih i neformalnih događaja, aktivnosti i situacija; sećam se procesa razvoja raznih znanja i veština koje su igrale i igraju važnu ulogu u mom ličnom i profesionalnom razvoju.

3. Šta smatraš najvažnijom stvari koju si naučio kroz DMuS program?

Kroz program “učenička kompanija” upoznao sam se sa osnovnim principima rada jedne kompanije, sa osnovnim finansijskim indikatorima uspešnosti poslovanja, šta u praksi znače timski rad i profesionalna odgovornost… Kroz aktivizam u Alumni klubu, naučio sam kako da prepoznam prave prilike i prave ljude.

Naučio sam šta znači biti lider i da preduzetnik ne mora da bude samo neko ko je pokrenuo svoju firmu, već da je preduzetništvo stanje uma, iskustva, znanja, ličnog i profesionalnog integriteta koji nam pomaže da razmišljamo izvan okvira, da budemo slobodni i daje nam energiju da uvek idemo napred.

4. Čime se trenutno baviš? 

Tokom studija sam razmišljao kako da spojim svoje formalno obrazovanje (master inženjer telekomunikacija) sa iskustvom stečenim kroz (neformalni) preduzetnički aktivizam. U tome sam uspeo u kompaniji Telenor gde sam fokusiran na kreiranje i plasiranje novih proizvoda i usluga, sa ciljem razvoja korisničke baze, maksimizacije profitabilnosti poslovanja i obezbeđivanja superiornog korisničkog iskustva. Pored toga, trudim se da ostanem u kontaktu sa našom organizacijom i od 2019. godine sam član počasne Alumni Europe Honoris grupe koja pomaže dalji razvoj i održivost alumni mreže u Evropi.

5. Poruka za nove generacije:

Budućnost možete menjati!