Titan predstavlja interaktivnu kompjutersku simulaciju u kojoj se donose kritične ekonomske i menadžment odluke. Kroz simuliranu konkurentsku situaciju na tržištu, timovi srednjoškolaca stavljaju se u ulogu preduzeća koja donose određene poslovne odluke: određuju cene svojih proizvoda, nivo proizvodnje, budžete za marketing, istraživanje i razvoj, i određuju koliko će da investiraju u proširenje kapaciteta. Sve odluke se unose u onlajn računarski program koji, polazeći od ugrađenih parametara, formuliše izveštaje o stanju na tržištu i poziciju svakog od rivalskih timova‐preduzeća. Cilj ove simulacije je da se u okviru strateške kompjuterske igre ostvare najveći mogući profiti, prodaja i tržišno učešće, a da se sami učenici upoznaju sa principom funkcionisanja jedne kompanije.

 

Detaljan opis simulacije i svih njenih parametara možete naći u našem vodiču klikom na sledeći LINK. Takođe, video uputstvo možete pronaći OVDE.

Svi koji žele da vežbaju simulaciju, javna verzija se nalazi na sajtu http://titan2018public.ja.org/

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da kontaktirate Stefana Veličkovića na mejl stefan.velickovic@ja-serbia.org ili na broj telefona 064 3660 925