Program Etička dilema izučava etičko donošenje odluka i predstavlja pripremu za zapošljavanje i učešće na globalnom tržištu. Učenici saznaju kako da prepoznaju i analiziraju teoriju, terminologiju i koncepte, primene veštine i procene etičko donošenje odluka. Izučavaju uverenja, etički kodeks, etiku zaposlenih, etiku u odnosu na pravila, organizacionu i ličnu etiku kao i teorije o društvenoj odgovornosti. Cilj programa je razvijanje veština analize informacija, kategorizacije podataka, donošenje odluka, usmene i pismene komunikacije, javnog nastupa, čitanja radi razumevanja i razumevanja potrebe za uzajamnim poštovanjem.

Kao takmičenje u okviru ovog programa, jednom godišnje Dostignuća mladih raspisuje nacionalni konkurs za najbolji esej koji predstavlja odgovor na postavljenu etičku dilemu.

Zadatak je napisati sastav od minimum 500 reči (ne manje od jedne A4 strane) u kojem učenik analizira situaciju postavljene etičke dileme i iznosi svoj kritički stav.

Pravo učešća na konkursu imaju svi srednjoškolci koji pohađaju programe Dostignuća mladih u Srbiji. Formular i uputstva možete preuzeti u delu sajta Materijali.

Kontakt osoba: marko.stankovic@ja-serbia.org