Srednjoškolci iz različitih krajeva Srbije imaju priliku da polažu ispit i dobiju međunarodni sertifikat – Pasoš preduzetničkih veština – koji potvrđuje da su usvojili neophodno znanje, veštine i kompetencije potrebne za zaposlenje ili samozaposlenje. Ovi učenici će uz Pasoš preduzetničkih veština (PPV) imati brojne prednosti u nastavku svog školovanja, pri ulasku u poslovni svet ili započinjanju sopstvenog biznisa.

Pasoš preduzetničkih veština (Entrepreneurial Skills Pass) je zajednička inicijativa organizacije Junior Achievement Europe i Evropske komisije koja svake godine uključi više desetina hiljada srednjoškolaca iz 30 evropskih zemalja. Cilj ove inicijative je da pokaže koliki uticaj ima preduzetničko učenje na sticanje veština i znanja kod mladih ljudi.

Pre polaganja ispita za dobijanje PPV, učenici popunjavaju upitnik za samoprocenu, i to u dva u navrata: na početku i na kraju učešća u programu Učenička kompanija. Dosadašnji rezultati su pokazali da su učenici nakon iskustva vođenja učeničke kompanije kreativniji, snalažljiviji, poseduju više samopuzdanja, a preuzimanje kako odgovornosti tako i inicijative je na višem nivou.