Najbolja priprema za učenike koji žele da osnivaju učeničke kompanije je svakako takmičenje Poslovni izazov čiji koncept je tako sastavljen da predstavlja uvod u program Učenička kompanija. U dinamičnoj atmosferi, ovo jednodnevno takmičenje pruža učenicima priliku da razviju samopouzdanje, sposobnost kreativnog razmišljanja i timskog rada, kao i da ovladaju komunikacijskim i prezentacijskim veštinama.

Na početku takmičenja, timovi sastavljeni od učenika iz različitih škola osmišljavaju rešenje problema koji im je postavljen i uz pomoć poslovnih volontera kreiraju biznis planove koje na kraju dana prezentuju članovima žirija i publici. Najbolji dobijaju nagrade i plasiraju se na sledeći nivo takmičenja.

Svake školske godine, organizacija Dostignuća mladih realizuje četiri regionalna, jedno nacionalno, kao i međunarodno takmičenje za srednjoškolce zapadnog Balkana.

Preuzmite:

Smernice za regionalno takmičenje Poslovni izazov

Smernice za nacionalno takmičenje Poslovni izazov