Projekat “Poslovni izazov” koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije a realizuje organizacija Dostignuća mladih bavi se podsticanjem preduzetničkog obrazovanja i finansijske pismenosti mladih u srednjim školama, kroz uključivanje što većeg broja škola, nastavnika i učenika u obrazovne sadržaje najvećeg globalnog programa preduzetničkog obrazovanja Junior Achievement.

Svrha projekta je da obrazovni programi postanu dostupni što većem broju mladih ljudi u Srbiji, bez obzira da li dolaze iz gradova ili manjih opština, i omogući im razvoj znanja, veština i stavova koji će ih osnažiti za ostvarivanje profesionalnih i ličnih ciljeva. Projekat podstiče bolju vidljivost učeničkih dostignuća u zajednici, kroz promotivnu kampanju i međusobni dijalog donosioca odluka i realizatora programa preduzetničkog obrazovanja čime mladi dobijaju priliku da se profesionalno ostvare u svojoj sredini pre odlučujućih karijernih odluka.