Učeničke kompanije koje posluju po principu socijalnog preduzetništva i zalažu se za rešavanje nekog društvenog problema, a žele da se kvalifikuju među 15 najboljih za Nacionalno takmičenje iz socijalnog preduzetništva (17. april 2019. godine) mogu da preuzmu dodatni materijal sa našeg sajta OVDE (u pitanju su dve studije slučaja o socijalnim preduzećima iz Norveške i Letonije).

Sva socijalna preduzeća, pored Nacionalnog takmičenja iz socijalnog preduzetništva, mogu da se takmiče i na regionalnim takmičenjima učeničkih kompanija.

U nastavku su informacije za učenike koji su okupljeni u učeničkim kompanijama koje posluju po principima i vrednostima socijalnog preduzetništva i planiraju da konkurišu na Nacionalno takmičenje iz socijalnog preduzetništva koje će biti održano u 17. APRILA u Beogradu:

  • Rok za slanje popunjenog biznis modela (formular u prilogu mejla), kompanijskog izveštaja kao i video filma* (u trajanju do 3 minuta) sa kojim će se tim predstaviti na takmičenju je 8. april.
  • Na osnovu biznis modela, kompanijskog izveštaja i video filma a po sledećim kriterijumima 1) Prisustvo koncepta „socijalnog preduzetništva“ 2) Inovacija i razvojni potencijal preduzeća 3) kvalitet video filma, 15 učeničkih kompanija koje na najbolji način promovišu vrednosti i principe socijalnog preduzetništva biće pozvane na Nacionalno takmičenje iz socijalnog preduzetništva.
  • Timovi koji se budu plasirali na nacionalno takmičenje biće obavešteni u 10. APRILA. Za samo takmičenje potrebno je pripremiti i PowerPoint prezentaciju sa kojom će se tim predstaviti pred žirijem (u trajanju od 3 minuta) i poslati je najkasnije u  15. APRILA.
  • Svi materijali šalju se na mejl ksenija.milic@ja-serbia.org

Nacionalno takmičenje iz socijalnog preduzetništva biće održano 17. APRILA u Beogradu i svaki tim predstaviće se video filmom i trominutnom prezentacijom nakon čega slede pitanja žirija. Takođe, svaki član žirija imaće uvid u biznis model i kompanijski izveštaj timova. 

*Video film treba vizuelno da upotpuni informacije o učeničkoj kompaniji i njihovim dostignućima: može da bude u formi skeča, dokumentarnog videa, priloga, animacije, reklame ili u nekoj drugoj formi. Umetnička sloboda je dozvoljena a timovi treba da vode računa da se ne ponavljaju već da u filmu stave akcenat na ono čime se nisu detaljno bavili u prezentaciji ili kompanijskom izveštaju. Na primer ako je u prezentaciji akcenat na finansijskom delu i održivosti poslovanja, u video materijalu će biti više reči o ciljnoj grupi i tome gde se usmerava profit ili rezultatima koji su ostvareni do sada.

Za dodatna pitanja i komentare, možete nas kontaktirati svakog radnog dana između 9 i 17 časova na broj telefona 011 32 87 701 ili slanjem mejla na ksenija.milic@ja-serbia.org.