GIRLS GO CIRCULAR

Sa novom školskom godinom krećemo sa novim programom namenjenom devojčicama i devojkama! U pitanju je program Girls Go Circular koji podstiče preduzetničke i digitalne veštine kod učenica od 14 do 18 godina kroz učenje o cirkularnoj ekonomiji. Ovaj obrazovni projekat doprinosi Akciji 13 Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027 – Podsticanje učešća žena u STEM-u, finansiran je od strane EU i sprovodi se širom Evrope što nam daje priliku da označimo Srbiju na obrazovnoj mapi Evrope. 

Projekat se realizuje kroz obrazovnu platformu (https://circularlearningspace.eu/?tenant=JA_Serbia) u okviru koje učenice imaju priliku da prodube svoja znanja o cirkularnoj ekonomiji uz sticanje digitalnih i preduzetničkih veština. Platforma i kursevi na platformi dizajnirani su tako da uključe učenike u praktične aktivnosti, kako pojedinačno, tako i kroz grupni rad, i osnaži ih da rade na rešenjima za važne društvene i ekološke izazove. Ovo može da bude sjajna prilika za sve oni koji žele da učestvuju u učeničkoj kompaniji, ali još uvek nemaju ideju čime da se bave, da krenu baš od ovih kurseva. 

Dobit za učenike

Girls Go Circular nudi module za učenje o izazovima vezanim za održivo korišćenje, potrošnju i ponovnu upotrebu prirodnih resursa. To uključuje teme poput cirkularne ekonomije i upotrebe plastike, metala, tekstila u modnoj industriji i elektronskih uređaja. Svaka od ovih tema obrađena je u posebnom kursu, a učenice mogu da odaberu temu u sferi svojih interesovanja. 

Tokom kursa, učenice će se baviti istraživanjem na internetu, planiranjem kampanja na društvenim mrežama, kreiranjem video zapisa i prezentacija ili razvijanjem poslovnih planova putem modula za učenje. Radiće pojedinačno i u timovima, a nastavnik je tu da im pruži podršku kako bi na kraju učenice stekle međunarodni sertifikat iz teme koja ih interesuje. 

Učešćem u projektu, učenice uče značaj rodne ravnopravnosti za budućnost Evrope i dekonstruišu rodne stereotipe vezane za STEM discipline.