Izvršni direktor

Darko Radičanin

darko.radicanin@ja-serbia.org
Menadžer komunikacija

Marija Miličković

marija.milickovic@ja-serbia.org
Menadžer za programska partnerstva

Nemanja Glavinić

nemanja.glavinic@ja-serbia.org
Menadžer za razvoj programa

Ksenija Milić

ksenija.milic@ja-serbia.org
Menadžer za operativne poslove

Nenad Pantović

nenad.pantovic@ja-serbia.org
Menadžer administracije i finansija

Tamara Jovanović

tamara.jovanovic@ja-serbia.org
Koordinator onlajn programa

Stefan Veličković

stefan.velickovic@ja-serbia.org
Programski asistent

Anđela Đokić

andjela.djokic@ja-serbia.org
Programski asistent

Katarina Babić

katarina.babic@ja-serbia.org
Programski asistent

Nemanja Jovanović

nemanja.jovanovic@ja-serbia.org