Kao odgovor na izazove sa kojima se suočavaju mladi na tržištu rada, ali i u cilju pospešivanja preduzetništva kod mladih, Institut za razvoj i inovacije i Dostignuća mladih su 16. decembra, u okviru projekta BY LEAP, organizovali Radni sastanak na temu definisanja forme omladinske kompanije.


Na samom početku radnog sastanka Darko Radičanin, generalni direktor Dostignuća mladih u Srbiji, predstavio je aktivnosti i ciljeve organizacije Dostignuća mladih u Srbiji i govorio o ostavrenim rezultatima organizacije od 2005. godine, kada je organizacija osnovana u Srbiji, do danas.


Nakon izlaganja generalnog direktora Dostignuća mladih u Srbiji, direktor Instituta za razvoj i inovacije, Nenad Jevtović prezentovao je Predlog forme omladinske kompanije. Kroz svoje izlaganje govorio je o tome da predlog podrazumeva da omladinska kompanija nije nova pravna forma, već koristi postojeću pravnu formu preduzetnika paušalca što omogućava da se zakoni u Republici Srbiji ne menjaju i da ne dolazi do izuzeća od plaćanja poreza. Refundacija paušalnih mesečnih obaveza bi se vršila iz sredstava nekog od postojećih budžetskih korisnika i to najduže godinu dana i do iznosa prihoda preduzetničke paušalne radnje do 1.200.000 dinara, a sve kako bi se minimizovale moguće zloupotrebe omladinske kompanije. Kroz implementaciju ove mere ekonomske politike mladi bi bilo podstaknuti na preduzetništvo jer ne bi imali prepreku u vidu finansijskih sredstava koje su im potrebna za mesečne paušalne obaveze u prvim mesecima poslovanja. Kroz svoje izlaganje Jevtović je predstavio analizu troškova uvođenja ove mere, koja predviđa godišnje troškove po budžet Republike Srbije u iznosima od 8.507.632 evra do 33.411.284 evra.


Učesnici radnog sastanka govorili su o predlogu forme omladinske kompanije, kao i o položaju mladih na tržištu rada. Takođe, učesnici su značajno doprineli diskusiji i prepoznavanju ključnih izazova sa kojima se suočavaju mladi na tržištu rada.


Kroz diskusiju zaključeno je da bi uvođenje predložene mere bilo značajno za razvoj preduzetništva kod mladih i da predstavlja dobar osnov za dalju nadogradnju i uvođenje novih mera koje bi bile od značaja za pospešivanje samozapošljavanja kod mladih i smanjenja NEET stope kod mladih.

Hvala na aktivnom učešću predstavnicima organizacija i kompanija:

Privredna komora Srbije, KOMS, Inicijativa Digitalna Srbija, NALED, Ministarstvo privrede, Unija poslodavaca Srbije, Infostud, BFPE, Narodna skupština, WEBIN, Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije.