UNICEF u Srbiji, u saradnji sa implementacionim partnerom Dostignuća mladih u Srbiji, Vas sa zadovoljstvom poziva da učestvujete u konkursu za osnivanje i opremanje Klubova za inovacije u vašim opštinama.

Svrha Kluba za inovacije je da informiše, obrazuje i inspiriše mlade da stvaraju inovativna rešenja u oblasti tehnologije, nauke, ekologije i društvenih inovacija. Klub je opremljen savremenim alatima i mobilijarom koji omogućava mladim ljudima da se okupljaju, pokreću inicijative i sarađuju.

Uspešan Klub za inovacije podržava kulturu koja se zasniva na inovacijama, a to znači podsticanje istraživanja i prepoznavanje neuspeha kao važnog elementa učenja; jer prepoznavanje neuspeha često vodi ka novim rešenjima.

U okviru Kluba za inovacije organizuju se radionice, obuke,  predavanja, kursevi, vršnjačka mentorstva, takmičenja, kao i ostali događaji koji okupljaju mlade ljude i omogućavaju im da se angažuju u svojoj zajednici. Uloga Kluba za inovacije je da organizuje dodatnu podršku mladima za njihove ideje i inicijative, a to će im biti omogućeno uz dodatnu mentorsku podršku ljudi koji dolaze iz različitih oblasti i uz stručno vođstvo osoba koje u Klubu rade.

Kome je namenjen Klub za inovacije?

Klub za inovacije je bezbedno mesto namenjeno svim mladim ljudima u zajednici bez obzira na njihovu orijentaciju, pripadnost, društveni ili ekonomski status. Verujemo da će klubovi doprineti našoj misiji da svi mladi, među kojima su i mladi iz najugroženijih zajednica budu podstaknuti da učestvuju u unapređenju svoje zajednice i kvaliteta života mladih u njoj. Kako mnogim zajednicama nedostaju zajednička mesta, prostor Kluba za inovacije je zamišljen kao prostor koji okuplja mlade ljude oko ideja ali i poziva na saradnju lokalne partnere.

Mladi ljudi trebalo bi da imaju najviše koristi od ovakvog pristupa: domet Kluba za inovacije zavisi od toga koliko će uspeti da privuče mlade ljude i inspiriše ih da potraže ideje i rešenja za izazove oko sebe.

Ko su partneri u Klubu za inovacije?

Partneri okupljeni oko Kluba za inovacije najčešće dolaze iz javnog sektora, visokog obrazovanja, privatnog sektora, nevladinih organizacija kao i neformalnih grupa. Partneri se okupljaju oko zajedničkog interesa da unaprede  zajednicu u kojoj žive.

Koje vrednosti zastupa?

Klub za inovacije okupljen je oko sledećih vrednosti:

  • Namenjen korisnicima

Svi mladi ljudi u zajednici doborodošli su da se okupljaju u Klubu za inovacije, predlažu ideje, pokreću inicijative, umrežavaju se i rešavaju lokalne probleme.

  • Razvija se na primerima dobre prakse

Klub za inovacije podstiče saradnju različitih aktera u okruženju čija iskustva i ljudi kreiraju novu vrednost u zajednici. 

  • Samoodrživ

Klub za inovacije mobiliše oko sebe uspešne pojedince i grupe koji shvataju značaj uključivanja mladih ljudi u zajednicu i zahvaljujući njihovoj podršci ostvaruju se želje i potrebe mladih ljudi u prostoru koji podstiče inovacije i preuzimanje inicijative.

  • Inkluzivan

Klub za inovacije je prostor koji se zasniva konceptu učešća bez prepreka. Svi mladi ljudi dobrodošli su da govore o problemima u zajednici, povezuju se, uče i razvijaju, i na kraju pokreću inicijative koje vode boljem životu u njihovom okruženju.

  • Učvršćuje veze

Povezivanjem i udruživanjem raste i vidljivost efekata Kluba za inovacije. Ovaj prostor iznedriće tokom vremena ideje i rešenja kojima će se zajednica ponositi. Kada su uspeh i neuspeh deo procesa učenja, a mladi ljudi naviknuti da imaju prostor u kojem se čuje njihov glas, onda mladi čine snagu u procesima unapređenja zajednice.

Kako da se prijavite za uspostavljanje Kluba za inovacije?

Da biste se prijavili za sredstva za uspostavljanje Kluba za inovacije potrebno je da popunite prijavu OVDE.

Prijava uključuje sledeće:

  • Informacije o podnosiocu aplikacije i iskustvu u sličnim projektima i inicijativama
  • Opis uspostavljenog partnerstva za pokretanje Kluba za inovacije
  • Predlog programskih aktivnosti Kluba za inovacije za godinu dana

Ko može da se prijavi?

Na konkurs mogu da se prijave sledeći entiteti osnovani na teritorije Republike Srbije:

Udruženja građana;

Lokalne samouprave;

Škole;

Kancelarije za mlade;

Omladinski klubovi;

Naučno tehnološki parkovi;

Inovacioni centri;

iz sledećih opština:

Užice, Loznica, Prijepolje, Novi Pazar, Bogatić, Kruševac, Osečina, Raška, Priboj, Bajina Bašta i Nova Varoš.

Uslov je da postoji prostor sa svim komunalnim priključcima i obavljenim svim potrebnim građevinskim radovima koji je spreman za korišćenje.

Vrednost opremanja Kluba za inovacije je 4000 eura.

Rok za prijavu je sreda, 23. novembar 2022. godine u 17 časova.

Za sve dodatne informacije molimo vas da kontaktirate Marka Stankovića na marko.stankovic@ja-serbia.org

Kroz ovaj konkurs biće opremljena dva kluba za inovacije u dve opštine na teritoriji Republike Srbije. Novi konkurs će biti objavljen u toku sledeće godine za nove klubove.

Rezultati konkursa biće objavljeni u ponedeljak 28. novembra na stranici www.ja-serbia.org .