U septembru su srednjoškolci iz različitih krajeva Srbije imali su priliku da polažu ispit i dobiju međunarodni sertifikat – Pasoš preduzetničkih veština – koji potvrđuje da su usvojili neophodno znanje, veštine i kompetencije potrebne za zaposlenje ili samozaposlenje. Ovi učenici će uz Pasoš preduzetničkih veština (PPV) imati brojne prednosti u nastavku svog školovanja, pri ulasku u poslovni svet ili započinjanju sopstvenog biznisa.

Pasoš preduzetničkih veština (Entrepreneurial Skills Pass) je zajednička inicijativa organizacije Junior Achievement Europe i Evropske komisije koja svake godine uključi više desetina hiljada srednjoškolaca iz 30 evropskih zemalja. Cilj ove inicijative je da pokaže koliki uticaj ima preduzetničko učenje na sticanje veština i znanja kod mladih ljudi.

Ovaj projekat koji u Srbiji realizuje organizacija Dostignuća mladih uključio je 123 učenika koji su prošle školske godine pohađali program preduzetničkog obrazovanja Učenička kompanija. Za razliku od prethodnih godina, ovaj put je ispit bio u potpunosti na srpskom jeziku što je rezultiralo visokom prolaznošću učenika. Ispit je uspešno položilo 116 srednjoškolaca koji su stekli međunarodno priznat Pasoš preduzetničkih veština.