U okviru Nacionalnog takmičenja učeničkih kompanija, 21. maja održana je svečana ceremonija dodele godišnjih nagrada Dostignuća mladih za poseban doprinos koji su pojedinci, organizacije i korporacije dali razvoju preduzetničkog obrazovanja u Srbiji.

Na početku ceremonije prisutnima su se obratili Salvatore Nigro, izvršni direktor JA Europe, Svetlana Kisić, predsednica Upravnog odbora Dostignuća mladih, Naida Zečević-Bean, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj Misije USAID u Srbiji, Dragan Budić, generalni direktor kompanije NCR Atleos, i Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit banke.

Kao rezultat višegodišnjeg aktivnog rada na sprovođenju programa preduzetničkog obrazovanja, kao i uspeha koji je kao mentor ostvarila sa svojim učenicima, za Nastavnika godine proglašena je Marija Urošević, nastavnica Gimnazije i Medicinske škole u Kruševcu. Marija je za pet godina u našoj mreži pokazala upornost, neverovatnu želju i ljubav prema programima koje realizujemo. Pored toga što preduzetnički duh deli među svojim učenicima, Marija je postala i nastavnik trener u našem programu i “zarazila” preduzetništvom mnogo svojih kolega.

Najbolji poslovni volonter je Biljana Vuksanović, šefica Trening centra u kompaniji Telekom Srbija, koja je u protekloj godini doprinela radu naše organizacije kroz različite aktivnosti uperene ka učenicima i nastavnicima. Svojim učešćem u brojnim programima, načinom na koji je inspirisala kolege da čine to isto i željom da svoje znanje bez zadrške podeli sa srednjoškolcima Biljana je i više nego zaslužila da ponese titulu volonterke godine.

Kvalitet sprovođenja programa Dostignuća mladih na još viši nivo podižu poslovni partneri pružajući kako finansijsku tako i podršku u razvoju postojećih i kreiranju novih programa, velikodušno deleći svoje znanje, iskustvo i savete. Nagrada za partnera godine otišla je u ruke NCR fondaciji za izuzetan doprinos zaposlenih u kompanijama NCR Voyix i NCR Atleos u razvoju preduzetničkog obrazovanja u srednjim školama. Nagradu je preuzela Nina Čaprić, GLobal External Affairs Manager u kompaniji NCR Voyix.

Svim dobitnicima godišnjih nagrada uručene su statue Preduzetnikus, rad studenta vajarstva Vuka Šćepanovića, koji je pobedio na konkursu koji raspisujemo svake godine u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti.