Na konkurs Grupe za obrazovanje prijavilo se 60 srednjih škola svih profila iz cele Srbije, a 11 škola koje su pokazale najveći kapacitet i potencijal za inovativni rad sa svojim đacima i veliku želju da ga usavrše u skladu sa privredom i naukom 21. veka, dobiće svoje Mejkers labove tokom ove godine. Na ovaj način, pridružuju se mreži postojećih Mejkers labova što podrazumeva ne samo renoviranje i opremanje prostora, već i punu podršku u njihovom radu: edukaciju i podršku nastavnicima, vannastavne programe u skladu sa interesovanjima i potrebama učenika, kao i povezivanje sa stručnjacima iz privrede, nauke, kulture i drugih relevantnih oblasti društva. 

Od ove godine, inspirisani udruženim radom Grupe za obrazovanje, projektu se pridružuju i prve kompanije, nacionalni partneri inicijative, koje se svojim znanjem i proizvodima udružuju kako bi Mejkers labovi bili što kvalitetnije izgrađeni. U pitanju su kompanije Henkel, Tarkett i ROMA company.

Srednje škole koje su izabrane na konkursu

  • Tehnička škola u Knjaževcu
  • Šesta beogradska gimnazija
  • Prva beogradska gimnazija
  • Osnovna i srednja škola sa domom učenika „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu
  • Prva kragujevačka gimnazija
  • Tehnička škola u Mladenovcu
  • Poljoprivredno- hemijska škola ,,Dr Đorđe Radić“ u Kraljevu
  • Gimnazija u Vrnjačkoj Banji
  • Elektrotehnička škola „Mija Stanimirović“ u Nišu
  • Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“ u Šapcu

Ove godine, Mejkers lab će prvi put dobiti i škola koja ima dvojezičnu nastavu, kao pilot projekat, a to je Srednja škola “Sezai Surroi” u Bujanovcu.

Grupa za obrazovanje okuplja četiri organizacije sa misijom unapređenja obrazovanja u Srbiji, koje su se udružile kako bi zajedno pokrenule što relevantnije promene i pomogle pre svega nastavnicima i školama, da u učionice uđu znanje i iskustvo 21. veka, učenje kroz iskustvo, projekte i inovacije. U pitanju su Nordeus fondacija, Dostignuća mladih u Srbijii, Centar za promociju nauke i Inicijativa Digitalna Srbija
Inspirisani primerom, od ove godine se pridružuju i prve kompanije, nacionalni partneri inicijative, čiji su znanje i proizvodi takođe komplementarni i žele da pomognu da profesori i đaci rade u što kvalitetnijem okruženju. Kompanije Henkel, Tarkett i ROMA company će za svih 11 labova obezbediti građevinske materijale i iskustvo svojih stručnjaka. Na ovaj način pomažu i da više sredstava odlazi na potrebnu opremu i labove u programima.

O Mejkers labovima

Mejkers lab je jedinstven inovativni i multidisciplinarni prostor, urađen po modelu učionice budućnosti, koji podstiče eksperimentisanje i preduzimljivost kod učenika, dok nastavnicima omogućava da na inovativan način pristupe nastavi povezujući više oblasti u okviru jednog školskog časa. Praktičnom primenom stečenog znanja, učenici su ohrabreni da svoje ideje pretvaraju u delo a upoznavanjem sa različitim oblastima stvaraju jasniju sliku o svojim budućim karijerama.