Nakon otvaranja 6 Mejkers labova u školama i gradovima širom Srbije u Čačku, Vršcu, Leskovcu, Zaječaru, Knjaževcu i Ruskom Krsturu došao je red i na Beograd. Otvaranjem Mejkersa u Prvoj beogradskoj gimnaziji, više od 1000 đaka u ovoj školi, dobilo je prostor u kom se uči, istražuje, konstruiše, koriste se alati i deli znanje iz naučno-tehnoloških oblasti, preduzetništva, timskog rada i još mnogo toga potrebnog za zanimanja 21. veka. Zajedno sa svojim nastavnicima, moći će da izvedu sve od održavanja debata, istraživanja, skupova na temu nauke i tehnologije, kao i da koriste celine namenjene za digitalnu fabrikaciju i obradu različitih materijala za redovnu nastavu, dodatne programe kao i za festivale nauke širom Srbije. 

Povodom otvaranja novog Mejkers laba u Prvoj beogradskoj gimnaziji okupili su se pored predstavnika Grupe za obrazovanje i nastavnici, đaci, predstavnici školske uprave i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Prisutnima su se obratili u ime škole Aleksandar Andrejić, direktor gimnazije, Nataša Majstrović, nastavnica informatike i koordinator Mejkers laba, Vukašin Grozdić, državni sekretar Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kao i predstavnici Grupe za obrazovanje – Dr Marjana Brkić. v.d. direktora Centra za promociju nauke, Darko Radičanin, direktor Dostignuća mladih u Srbiji i Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije. 

Nastavnik fizike i koordinator Mejkers laba Čedo Škorić, kao i učenik Pavle Stanojević demonstrirali su neke od eksperimenata i podelili zadovoljstvo stvaranjem novih uslova za zajednički napredak i rast, kako učenika tako i nastavnika.

Centralna tema inicijative Mejkers labova je udruživanje svih delova društva za bolje obrazovanje narednih generacija, kao jednog od ključnih načina za napredak i održivost celog društva. U tome primerom vode i kompanije koje su se pridružile i udružile kao nacionalni partneri, kako svojim znanjem, tako i proizvodima. To su kompanije Henkel, Tarkett i Roma company koje pomažu da učenici i nastavnici rade u što kvalitetnijim uslovima. Izgradnju mreže Mejkers labova u školama širom Srbije finansijski podržava i NCR fondacija.

Samo dan nakon otvaranja Mejkers laba u Beogradu, Grupa za obrazovanje posetila je i Medicinsku školu “Dr Andra Jovanović” u Šapcu, a tom prilikom predstavljen je novi Mejkers lab kao i ostale aktivnosti jedne od najboljih stručnih škola u Srbiji. U ovoj školi doktori nauka predaju preduzetništvo, a nastavnici fizike, hemije, biologije i matematike povezuju se sa predavačima iz ustanova sa kojima sarađuju, sprovode aktivnosti koje nisu u redovnim nastavnim planovima i programima, i na taj način pokrivaju šira interesovanja učenika.

Predstavljene su aktivnosti po kojima je škola prepoznatljiva: farmaceutski proizvodi učenika nastali u okviru sekcije „Farmaceutikus kremus“, školski časopis „Medikus“, brojni trofeji i nagrade za sportske aktivnosti škole, a učenici su demonstrirali korišćenje opreme uz pomoć koje primenjuju svoje znanje (mikroskopiranje, medicinska biohemija, laboratorijske analize).


Na otvaranju Mejkers laba prisutnima su se obratili u ime škole Biljana Đuknić, direktorka ove ustanove, Ana Marinković, načelnica Odeljenja za društvene delatnost i nastavnica fizike Tatjana Marković Topalović a u ime Grupe za obrazovanje Danijela Vučićević, rukovoditeljka programskih aktivnosti Centra za promociju nauke, Darko Radičanin, direktor Dostignuća mladih u Srbiji i Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije

“STEM je ključan za podsticanje inovacija i preduzetništva, što je od suštinskog značaja za ekonomski rast i prosperitet. Omogućavanje đacima pristup alatima i resursima neophodnim za razvoj novih tehnologija i proizvoda pomaže u stvaranju nove generacije inovatora i preduzetnika. Nauka, tehnologija, inženjering i matematika (STEM) su put za buduće inovacije koje između svih ostalih izazova koje treba da reše, prevashodno treba da produžavaju i unapređuju kvalitet života. Zato je podrška unapređenju STEM obrazovanja u medicinskim školama i stvaranje inovatora koji se bave unapređenjem zdravlja nacije, ključan za nas i razvoj inicijative i programa Mejkers labova,” zaključio je Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije.
Oprema koja je donirana za Mejkers lab odabrana je u saradnji sa školom kako bi unapredila rad u okviru redovne nastave, kao i na najbolji način podržala razvoj znanja i veština učenika kroz dodatne programe koji se odvijaju u svakom Mejkers labu u skladu sa prirodom škole u kojoj se nalazi. Tako se ovde može naći sve od novog štampača, optičkog demonstracionog seta sa magnetnom tablom, laserske kutije sa crvenim zracima, 3D naočara, novih mikroskopa, modela mrtve petlje do mikropreparata i ostalih alata i opreme za savremeno učenje.