Regionalno takmičenje Poslovni izazov je jednodnevni događaj u kome predstavnici akademskog i biznis sektora postavljaju pred timove učenika „izazov“ – zadatak koji predstavlja neki od njihovih realnih poslovnih problema. Timovi uz pomoć poslovnih volontera osmišljavaju rešenje ovog problema i prezentuju ga pred žirijem.

Tri prvoplasirana tima učestvovaće na Nacionalnom finalu, a pobednici na nacionalnom nivou će zatim imati priliku da se takmiče na Poslovnom izazovu zapadnog Balkana zajedno sa srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.

KO UČESTVUJE?

Po 100 učenika srednjih škola na svakom od 6 regionalnih takmičenja. Učenici pohađaju škole koje sprovode programe Dostignuća mladih u Srbiji.

KAKO SVE IZGLEDA?

Učenici se dele u timove od po 5 učenika iz različitih škola i osmišljavaju biznis ideju kao odgovor na “izazov” koji im postavlja domaćin takmičenja. Tokom rada, svaki tim ima laptop i pristup potrebnim informacijama preko interneta. Učenici osmišljavaju biznis plan i izrađuju PowerPoint prezentaciju. Svaki tim ima svog poslovnog volontera iz realnog biznis sveta, koji je tu da svom timu pomogne savetima, predlozima i iskustvom. Na kraju dana timovi izlaze pred stručni žiri i drže prezentaciju.  

KAKO POBEDITI?

Timove ocenjuje višečlani žiri. Ocenjivanje se obavlja nakon svake prezentacije i to na osnovu svakog od navedenih kriterijuma. Ocene se daju u rasponu od 1 do 10, s tim da su ponderisane kako je prikazano u tabeli:

 KriterijumiOcena  (1-10)Ponder
1Kvalitet biznis plana 30%
2Inovativnost/kreativnost ideje 30%
3Kvalitet prezentacije 30%
4Timski duh i saradnja članova tima 10%

Osnovne smernice vezane za prezentacije:

 • Maksimalno vreme za prezentaciju je 3 minuta;
 • Žiri ima mogućnost da postavlja pitanja timovima posle svake prezentacije;
 • Prilikom prezentovanja, timovi imaju pravo da koriste tehnička pomagala koja im organizatori stave na raspolaganje (kompjuter, video projektor, pointer);
 • Timovima se sugeriše da prezentacije pripreme tako da imaju meru poslovnog pristupa, ali se preporučuje i što veća inovativnost, kreativnost i raznovrsnost u tehnikama i načinima prezentacije.

KOJI JE CILJ?

Ovo takmičenje ima za cilj da učenicima pruži uvid u savremeni način poslovanja i motiviše ih da razmišljaju proaktivno i svoje ideje sprovedu u delo. Razvijanjem veština na inovativan način, učenici unapređuju svoj preduzetnički duh i povećavaju mogućnosti za zapošljavanje.

ŠTA JE ZADATAK?

Za svako takmičenje sastavlja se novi zadatak i objavljuje tek nakon početka takmičenja.  

KO ORGANIZUJE?

Takmičenja Poslovni izazov realizuje organizacija Dostignuća mladih uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, NCR Fondacije, UniCredit banke, kompanija Carmeuse i Nestle, i univerziteta Metropolitan. 

KADA SE SVE DEŠAVA?

 • Jugozapadna Srbija – SREDA, 19. OKTOBAR, ČAČAK
 • Jugoistočna Srbija – SREDA, 2. NOVEMBAR, LESKOVAC
 • Grad Beograd – SREDA, 9. NOVEMBAR, BEOGRAD
 • Centralna Srbija – SREDA, 23. NOVEMBAR, KRAGUJEVAC
 • Vojvodina – SREDA, 30. NOVEMBAR, NOVI SAD
 • Istočna Srbija – SREDA, 7. DECEMBAR, ZAJEČAR
 • Nacionalno finale – 1. i 2. FEBRUAR, BEOGRAD

Za sva dodatna pitanja, molimo vas da kontaktirate Nenada Pantovića na nenad.pantovic@ja-serbia.org ili na broj telefona 011 3287 701.