Poslovni izazov, jedan od najpoznatijih programa za srednjoškolce u realizaciji Dostignuća Mladih, namenjen profesionalnoj orjentaciji, menadžerskom i preduzetničkom razvoju mladih, a godišnje kroz ovaj program prolazi sve veći i veći broj učenika. Na ovom programu, neki od učenika i po prvi put dobijaju priliku da se susretnu sa svetom privrede i izazovima koji ih očekuju u poslu i karijeri.

U okviru inicijative, Krovne Organizacije mladih u Srbiji (KOMS), ’’Dijalog mladih sa Premijerkom’’ na sastancima i razgovorima sa Premijerkom i resornim ministarstvima u cilju poboljšanja položaja mladih u Srbiji, prepoznata je važnost uključivanja nosioca vlasti u jedinicama lokalnih samouprava. Povodom toga organizovan je sastanak sa Nacionalnom akademijom za lokalnu samoupravu, koja realizuje set obuka za novoizabrane predsednike opština i gradonačelnike i dogovoreno da se osmisli i realizuje poseban modul posvećen podršci mladima na lokalu. 

U dve realizovane obuke, na kojima je učestvovalo 30 predsednika opština i gradonačelnika učestvovala je i Junior achievement Serbia u delu koji se bavio zapošljavanjem mladih i podrškom na lokalu. Pored prezentacije programa i ukazivanja na važnost preduzetničkog obrazovanja u srednjim školama dogovorena je i prva aktivnost koja podrazumeva sastanak lokalnih vlasti sa direktorima škola na kojem bi se napravio pojedinačni presek stanja i mapiralo gde i na koji način treba preuzeti dalje korake u smislu dostupnosti programa u srednjim školama i davanja konstantne podrške procesima preduzetničkog obrazovanja od strane lokalnih vlast.