Komisija koja je čitala i ocenjivala radove dala je kratak komentar o ukupnom utisku i obrazloženje odluke:

Broj radova (87) pristiglih na ovogodišnji konkurs ukazuje na sve veće interesovanje učenika da se, uz podršku nastavnika-mentora, okušaju u promišljanju složenih problema koji, uz socijalnu, psihološku, pravnu i ekonomsku stranu, zahtevaju i specifično etičku analizu posredstvom koje treba doći do ispravnog ili bar najboljeg rešenja. Kvalitet tih eseja svojevrsno je svedočanstvo da srednjoškolci zapravo imaju razvijenu etičku intuiciju i da uopšte nisu, kako se često tvrdi, glave zabijene u društvene mreže, neosvešćeni u pogledu devastirajućih društvenih fenomena i trendova, te nezainteresovani, a još manje nezabrinuti za stanje okruženja u kom se oni i njihovi vršnjaci formiraju.

Ovoga puta, bilo je teško napraviti čak i uži izbor, jer se u brojnim radovima odmaklo od pukog analiziranja ključnih momenata uočenih u tekstu dileme. Reklo bi se da su to slatke muke, pošto su ponuđena vrlo oštroumna i zrela zapažanja koja su razlaganje argumentacije suprotstavljenih strana sveukupno odvela do ozbiljne, svestrane i potpune analize opasnosti koja društvu, a posebno mladima donosi liberalan odnos institucija prema neobuzdanom širenju delatnosti kladionica i njihovom reklamiranju.

U obilju inovativnih argumenata bilo je pozivanja na medicinske činjenice i upozorenja, na sprovedena istraživanja (psihološka, ekonomska, sociološka), na odredbe zakona (kršenje, slabo dejstvo, odsustvo kontrole), na obrazovne i vaspitne principe škole, na sveukupno poguban uticaj agresivnog i licemernog marketinga (posebno neodgovornog odnosa javnih ličnosti koje u njima učestvuju), kao i na uticaj vršnjaka u populaciji koja je uzrasno osetljiva. Neki od autora uočili su ozbiljan paradoks, u kom se pod izgovorom nedostatka sredstava, prepuštaju finansijske obaveze i briga o javnom interesu i zdravlju nadležnih lokalnih i državnih institucija kladionicama čija delatnost upravo dovodi do uvećanja problema u toj sferi, drugi uzroke ovakvog stanja, treći su uspešno detektovali logičke greške i retoričke trikove u argumentaciji zagovornika obnove terena iz ponuđenog teksta dileme itd.

Oni pak koji su smatrali da ta ponuda u datim okolnostima ipak treba da prođe, svoj izbor nisu učinili ubedljivim, jer su krenuli putem na kome se lako ispreči unutrašnja protivrečnost i kontraargumentacija: nešto što je očito loše (što i sami priznaju) ne može se odbraniti pozivanjem na već postojeću lošu praksu (npr. reklame kladionica su posvuda u javnom prostoru i u medijima, pa jedna više ne menja stvar), ili korist koju bi obnova terena donela ne može se procenjivati a da se u račun ne uzmu svi drugi efekti koji bi je poništili, ili da se o projektu razmišlja kao o takvom a da se ignoriše sukob interesa zbog specifičnosti vaspitne funkcije škole ili, čak, da se predlaže da škola, prihvatajući ponudu, paralelno edukuje decu o rizima klađenja, a da se ne vidi i konflikt poruka koji bi se na taj način učenicima slao.

Iz prethodno rečenog, jasno je da je u uži izbor moralo da uđe više radova, pa je komisija ovoga puta načinila presedan i za nagradu odabrala tri rada koji, svaki na specifičan način, prilaze ponuđenoj dilemi i upravo ilustruju različite mogućnosti da se pristupi njenom rešavanju.

  1. Dragana Stanisavljević (Ekonomska škola „9. maj“, Sremska Mitrovica)
  2. Laura Ljutaj (Računarska gimnazija, Beograd)
  3. Milan Mirčić (Gimnazija, Mladenovac)

Nagrađene radove možete pronaći OVDE.

U slučaju prvonagrađenog rada to je najobuhvatnije razvijanje i inoviranje argumentacija od kojih se pošlo u zadatku, u drugonagrađenom imponuje tačna i uspešna primena etičkih koncepata na dobijanje smernica za odluku, dok је u trećenagrađenom podloga zrelo izvedenoj analizi u empirijskim istraživanjima i lovljenju grešaka u argumentaciji.

Pored nagrađenih, zavređuju da se posebnom pohvalom istaknu i eseji koji su najzaslužniji za neke od gorepomenutih kvaliteta ovogodišnjeg konkursa:

Viktor Vukićević

Marija Milošević

Strahinja Trivković

Dušan Marčetić

Lana Braunović

Sanja Dubovac

Anastasija Kovačević

Za kraj još treba reći da je uočljiv primetan trud koji su učenici i njihovi mentori uložili u to da radovi budu napisani držeći se teme i u skladu sa priloženim smernicama i opštim uputstvom, što je svakako doprinelo unapređenju opšteg nivoa konkursa, na kom će se, nadamo se, i ubuduće nastojati.