Od 13. do 15. avgusta u Vrnjačkoj Banji je održan seminar o primeni one-stop-šop koncepta u sektorima zapošljavanja i socijalne zaštite na kojem su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija u opštinama Raška i Svrljig.

Seminar se realizuje u okviru projekta Oblikovanje alternativnih sredstava i uslova za zapošljavanje ugroženih generacija koji se finansira sredstvima Evropske unije za Nacionalni Program IPA 2014, sufinansira sredstvima Vlade Republike Srbije, a realizuju ga organizacija Dostignuća mladih u Srbiji, Zapadnobalkanski institut i opštine Svrljig i Raška.

Cilj seminara je bio da se lokalni donosioci odluka upoznaju sa ovim novim konceptom, da saznaju koje su mogućnosti primene koncepta u sektorima zapošljavanja i socijalne zaštite, kao i da se učesnici podstaknu da razmisle o prilikama koje pruža one-stop-šop mladima u njihovim opštinama.